august 22nd, 2019 by Aqua Nor

Unge talenter: Settefiskkonsern fra Smøla ledes av Christian (25)

På onsdag annonserte holdingselskapet Smølen Handelskompani AS at de samler alle sine selskaper under en felles merkevare, Nekton. Christian Wikan (25) blir ny daglig leder for selskapet, som nå skal vokse seg enda større.

– Jeg har jobbet i selskapet siden 2016, og har litt erfaring fra de fleste rollene, sier Wikan.

Stort ansvar i ung alder

Nå har han fått overordnet ansvar for både biologien, økonomien og alle tekniske tjenester Smøla-selskapet jobber med. Han tror det er en fordel at han kom seg inn i næringa i tidlig alder.

– Karrieren min i havbruksnæringa startet jeg som røkter hos Salmar. Jeg tror jobben som røkter kan være en lur vei inn i næringa for andre også, sier Wikan, som oppfordrer alle unge talenter til å utforske sine muligheter innenfor havbruk.

– Det er flat struktur i mange selskaper i næringa, og spesielt hos de små. Det gjør at alle snakker med alle – og at man snakker med og lærer av ledere raskt etter at man kommer inn i arbeid.

Christian Wikan sammen med Mikael Rognskog.

Vil ha flere unge talenter inn i næringa

Nekton jobber allerede aktivt for å gjøre veien kortere og enklere for de som vurderer å ta utdanning rettet mot de blå bransjene.
– Vi jobber nå med å få på plass et samarbeid med Kristiansund vgs. Å få se næringa med egne øyne og oppleve hvordan det jobbes på klekkeriet, settefiskanlegget og ute på merdene er viktig for at studentene skal forstå næringa ordentlig, sier Wikan.

Videre vekst for Nekton

Nekton skal nå vokse videre under Wikans ledelse. Han lover å videreføre suksessformelen fra oppdrettseventyret på Smøla.
– Det har alltid vært en tung satsing på FoU her, og det skal vi fortsette med – blant annet på vår egne forskningsstasjon på Gullklakken. Vi har også et mål om å få til storsmolt på land innen relativt kort tid.

Skal fortsette å løse utfordringer

Det aller viktigste er å videreføre evnen de alltid har hatt til å skape innovasjon og løsninger, basert på de utfordringene som hele tiden presenterer seg når man jobber med levende fisk.
– Det har vært styrken vår hele veien. Gründeren av selskapet og alles om har vært involvert i selskapets historie har jobbet utrettelig og målrettet med å finne løsninger på alle utfordringer som presenterer seg. Nå er vi godt posisjonert for å fortsette dette arbeidet, sier Wikan.

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.