august 22nd, 2019 by Aqua Nor

Smølabedrift endrer navn Aqua Nor 2019

Tradisjonsrik Smøla-bedrift annonserer nytt navn på Aqua Nor

Under dagens Aqua Nor annonserte Smølen Handelskompani AS at selskapet og datterselskapene Smøla klekkeri og settefisk, Sagafisk og visningsanlegget for havbruk nå heter Nekton.  

– Vi forener alle dagens selskaper under en paraply og ett merkenavn fordi vi ønsker én felles profil å markedsføre. Skal vi fortsette å lykkes sammen i fremtiden, er det en fordel at vi kun blir assosiert med ett navn, forteller ny daglig leder i Nekton, Christian Wikan.

Smølabedrift endrer navn Aqua Nor 2019 KristianSatser videre på FOU

Nekton betyr «levende organismer» og det nye navnet skal omfatte alt av havbruk på Smøla – fra klekkeri og smolt, til merder og båter.

– Det nye navnet gjør oss mer gjenkjennbar i hele verdikjeden fra settefisk til matfisk. Men det er nok mange på Smøla som fortsatt bare kommer til å kalle oss «klekkeriet», smiler Wikan.

Han forteller at det også er en fordel å samle alle ansatte under én organisasjonsstruktur for å gjøre det enklere å fortsatt satse på forsking og utvikling. Navneendringen kommer også med en ny strategi frem mot 2023.

– Opplæring er viktig for oss og noe vi fortsatt kommer til å satse på. Visningsanlegget vårt har hatt et bra år og det gir stor verdi å utdanne fremtidens røktere og ansatte i næringen hos oss på Smøla, forteller Wikan.

Eventyrlig historie   

Smølen Handelskompani har en lang historie og har i dag 50 ansatte – nå er planen å utvide med ytterligere 30 nye ansatte. I 1996 startet de med oppdrett av ål, før det utviklet seg til settefisk og lakseoppdrett.

– Vi bruker å si at 1 av 20 norske laks er smølaværinger fordi det er hos oss de har startet livet, sier ordfører på Smøla, Roger Osen (Ap).

Smølabedrift endrer navn Aqua Nor 2019 Folk– Havbruk har alltid vært viktig på Smøla og utviklingen er en eventyrlig historie. I dag har vi 46 000 tonn fisk i sjøen og Smøla har årlig en samlet eksportverdi på 4,5 milliarder. Det er halvparten av Oslos eksportverdi, men så er vi jo også noen færre innbyggere.

Smøla har for tiden 2 150 fastboende og Osen er særlig stolt over kvaliteten på både fôr og fisk. Han forteller at kommunen kommer til å fortsette satsingen på både havbruksforskning på Gullklakken-anlegget, biogass – hvor de i dag kan levere 300 000 Kilowatt i året – og en av landets største vindmølleparker.

– Du blir hva du spiser, det gjør også fisken – og vi ønsker å heve kvalitetsstandarden enda et hakk, avslutter han.

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.