mai 27th, 2019 by Aqua Nor

Rekordhøyt søkertall til Innovasjonsprisen

Det er stor søkerinteresse for Innovasjonsprisen. I alt har Stiftelsen Nor-Fishing mottatt 30 søknader, tre flere enn til forrige Aqua Nor i 2017.

Prosjektleder for Aqua Nor 2019, Kari Steinsbø, kan glede seg over en «all time high»-interesse for å søknader til den prestisjetunge Innovasjonsprisen.

– Juryen behandler nå de innkomne søknadene og avgir sin innstilling på tre finalekandidater til styret i stiftelsen i løpet av juni. Styret fatter sin beslutning om den endelige vinner av prisen på kr 100 000 og et diplom på mandag 19. august 2019, sier Steinsbø.

Vinneren mottar prisen på åpningsdagen for årets havbruksmesse den 20. august. Messen arrangeres som kjent i Trondheim Spektrum 20. til 23. august.

Internasjonal teknologi
Hele 40 % av årets søknader er fra utenlandske søkere. Disse kommer fra Tasmania, Taiwan, USA, Canada, Spania, Nederland, Skottland, England, Danmark (tre stk.) og Finland.

Det er stor faglig bredde blant årets søkere og flere søknader handler om utvikling og bruk av AI (kunstig intelligens) og IoT (Internet of Things).

Teknologien som beskrives skal blant annet styre prosesser i oppdrettsanlegget, og organisere og samle informasjon fra en rekke informasjonsgivere i relasjon til anlegget. Teknologien skal også benyttes sammen med menneskelig erfaring til å skape miljøforbedringer, god dyrevelferd og sunn økonomi i oppdrettsnæringa.

Stort faglig spenn
Blant søknadene finnes det også RAS-anlegg og komponenter til slike, elektrisk drift av arbeidsfartøy, kommersiell utnyttelse av avfall fra fisk i oppdrettsanlegg og HMS-utstyr inkludert i arbeidstøy.

Andre søknader omhandler skjulested og transportutstyr for rognkjeks – som skal spise lus av laksen, temperaturkontroll i transportkjeden for oppdrettsfisk og språk- og fagopplæring tilpasset utenlandske operatører som kommer inn i norsk havbruksnæring.

– Innovasjonsprisen har vært utdelt i mer enn to tiår og har hatt betydning for forskning og utvikling i leverandørbedriftene, som igjen har bidratt til videre vekst i havbruksnæringen nasjonalt og internasjonalt, avslutter Steinsbø.

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.