juni 28th, 2019 by Aqua Nor

– Oppdrettspatenter både skaper og sikrer verdier 

På Aqua Nor tirsdag 20. august arrangerer Patentstyret og advokatfirmaet GjessingReimers seminar om en spennende og viktig del av oppdrettsbransjen – patentrettigheter.

De siste to årene har vært rekordår for patentsøknader i havbruksnæringa og aldri før har så mange patentsøknader vært oppdrettsrelaterte.

På seminaret vil Advokatfirmaet GjessingReimers og Patentstyret by på gode og praktiske tips om hvordan norsk havbruksnæring kan fortsette å vokse med smart bruk av immaterielle rettigheter.

Randi Gaarder. Foto: Patentstyret, Trond Isaksen

– Driver innovasjonen videre
Saksbehandler i Patentstyret, Randi Gaarder, forteller at patenter sikrer rettigheter og er like viktig i oppdrettsnæringen som i andre næringer.

– Når du søker og får patent blir oppfinnelsen mer verdt og generer ofte mer avkastning. Samtidig driver patentet innovasjonen videre og når du har enerett på oppfinnelsen kan du inngå samarbeid og lisensiere ut oppfinnelsen.

– Med en patentrettighet stiller du også sterkere overfor investorene, utdyper Gaarder.

Undersøk patentlandskapet
For lite kunnskap om patentlandskapet og mangel på patent, kan i noen tilfeller bli en trussel for bedriftene.

– Hovedtrusselen ved å ikke patentere er at resultatet av alle ressursene som er lagt ned da vil kunne rappes av noen andre. Når du har rettighetene – må folk komme til deg for å få tillatelse til å bruke din løsning.

Gaarder forteller at en betydelig andel av alle forskningsmidler brukes på å utvikle produkter som allerede finnes fra før av.

Marianne Skånseng, Patentstyret. Foto: Patentstyret Trond Isaksen

– Bedriftene er nødt til å kjenne til patentlandskapet og hvilke rettigheter som finnes der. Hvis du glemmer å sjekke rettighetene på forhånd, kan du fort tråkke noen på tærne. Undersøker man ikke om det er rettigheter knyttet til oppfinnelsen, kan mye arbeid være bortkastet.

Korrekt og grundig research gir dermed patentsøkerne store fordeler som igjen kan medføre konkurransefortrinn.

– Har du en idé og søker patent sikrer du både investeringen og muligheten til å bygge en patentportefølje. Det skaper ofte verdier når teknologien benyttes i samarbeid med andre.

Hold oppfinnelsen hemmelig
Gaarder forteller at selv om det ofte er et skjønnsspørsmål knyttet til om patentsøknaden godkjennes eller ikke, er en typisk fallgruve at teknologien gjøres kjent før inngivelse av patentsøknaden.

– En risikofaktor er for eksempel artikler i lokalaviser som er publisert før inngivelsesdatoen på patentsøknaden. Det er viktig å ikke røpe oppfinnelsen før du leverer inn en patentsøknad. Det kan ødelegge for nyhetskravet. Hold derfor kortene tett til brystet.

Hun understreker at Aqua Nor-seminaret ikke er kun for bedrifter – også privatpersoner kan få gode tips som de kan bruke i forbindelse med patentsøknad på egenutviklede løsninger.

Yngve Øyehaug Opsvik. Foto: GjessingReimers

–  Spørsmålet er ofte om søknaden skiller seg tilstrekkelig fra det som er kjent fra før.

Patenttrender
Gaarder er selv marinbiolog og forteller at noen patenttrender er tydelige i oppdrettsbransjen.

– For tiden er det mange ulike patentsøknader som går på å bekjempe lakselus – både forskjellige typer bad, fôr og mekaniske løsninger. Vi ser også en trend med patenter knyttet til havmerder og at man undersøker muligheter for andre typer merder enn det som har vært vanlig langs kysten, utdyper hun.

Design og varemerke
Som en del av seminaret vil også tema som design og varemerkeregistrering belyses av saksbehandlere i Patentstyret.

Patentstyret gir også rettigheter til varemerker og design. Varemerker er kjennetegn for varer og tjenester som skal vise kommersiell opprinnelse og et varemerke må være egnet til å skille søkerens varer fra andres.

Sigrid Toft Fløystad. Foto: GjessingReimers

– Du bygger ditt eget renommé, så ikke la andre aktører bli forvekslet med deg. Innen varemerkeregistrering belyser vi alt fra navn og logo – til kjennetegn som viser opprinnelse for varer og tjenester. En designregistrering beskytter form og utseende på et produkt, eller en del av et produkt, eksempelvis et oppdrettsanlegg, forklarer Gaarder.

Spennende seminarprogram
Seminaret er en del av det offisielle programmet under messen og Aqua Nor oppfordrer alle som er interessert i forskning og utvikling, og som er nysgjerrige på jussen og hvilke faglige vurderinger Patentstyret gjør, om å komme på seminaret i møterom K-340 i Trondheim Spektrum.

– Advokatene i GjessingReimers drar under seminaret frem konkrete rettighetskonflikter som har endt i norske rettsaler. De kommer til å snakke om forvaltning, utnyttelse og konflikthåndtering vedrørende varemerke og patent, avslutter Gaarder.

Sentrale tema på seminaret

  • Kort og godt om immaterielle verdier og rettigheter.
  • Nyttige huskeregler når du skal søke rettigheter til tekniske oppfinnelser (patent), navn/logo (varemerke) og utforming (design).
  • Patenter som veiviser og kilde til innovasjon – praktiske verktøy.
  • Hvordan manøvrere i markedet – sentrale teknologiske trender.
  • Hvem kan du stole på? Teknologiutvikling, informasjonsdeling og samarbeid – praktiske eksempler fra akvakulturnæringen hvor det har gått bra – og dårlig.
  • Hva koster en rettighetskonflikt – og hva kan man vinne på å gå til rettssak? Eksempler fra havbruksnæringen.

Det er begrenset med plasser på seminaret, så vær tidlig ute og meld deg på her.

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.