juni 26th, 2017 by Aqua Nor

Kongens fortjenstmedalje for havbruksinnovasjon

Karsten Glomset er et kjent navn for alle som har jobbet med oksygentilsetting i vann til fiskeoppdrett. Nylig mottok han Kongens fortjenstmedalje for sitt banebrytende arbeid.

Når AGA skal delta på Aqua Nor-seminaret «Moderne oppdrett – mer enn laks» er innlegget deres tuftet på nybrottsarbeidet Glomset har gjort de siste 30 årene.

Beskjeden medaljemottaker
AGA er et velkjent og stort gasselskap som er blant markedslederne på oksygenering i Norge og Nord-Europa. Det store konsernet skryter av Glomsets rolle for posisjonen de har tatt i havbruksnæringa – og Glomset skryter like mye tilbake. «Jeg vet ikke hvorfor jeg får medaljen. Det vi har drevet med her er lagarbeid og et svært godt samarbeid mellom alle avdelinger i bedriften for å bidra til næringsutviklingen», uttalte han til Fiskeribladet Fiskaren (bak betalingsmur).

Fortiden viktig for fremtiden
Selv om både AGA og næringen for øvrig har tilegnet seg ny teknologi og kunnskap fortløpende gjennom årene, er Glomsets arbeid uunnværlig for alle som har kommet etter ham.

Han har patentert flere løsninger som blant annet har ført til at vi kan oppdrette robust laks i sunne vekstmiljøer – allerede på 80-tallet la Glomset ned arbeidet innen oksygenering, som gjorde det mulig å effektivisere oppdrett av smolt i lukkede kar på land og opprettholde et oksygenrikt miljø under operasjoner som kan stresse fisken.

I en seremoni ved AGAs anlegg i Ålesund ble Glomset altså hedret for dette arbeidet med en av Norges høyeste sivile utmerkelser; Kongens fortjenstmedalje.

AGA deltar på seminar under Aqua Nor
I seminaret «Moderne Oppdrett – mer enn laks», i regi av Innovasjon Norge og Stiftelsen Nor-Fishing, tar altså AGA med seg over 30 års erfaring med oksygenering som bakteppe for moderne innovasjon og det siste av kunnskap. Innlegget deres vil omhandle fremtidens bærekraftige oksygenering for havbruksnæringa.

Møt opp i hall A4 klokka 14:00 for å få med deg seminaret. Fullstendig program slippes snart.

Kontakt Erik Hempel for mer informasjon:
Erik Hempel
Director of Communications
Stiftelsen Nor-Fishing
+ 47 9084 1124
erik.hempel@hempelco.com

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.