Du kan vinne Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris på 100 000,- 

Send oss din søknad i dag!

Hvem kan søke?
Bedrifter eller enkeltpersoner fra inn- og utland som leverer utstyr eller tjenester til havbruksnæringen, eller er i havbruksnæringen, inviteres til å søke prisen. Prisen deles ut til vinneren av beste nyskapende produkt eller tjeneste for næringen.

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker å stimulere til FoU-virksomhet i bedrifter og blant enkeltpersoner. Forskningsinstitusjoner ansees derfor ikke å være søknadsberettiget til denne innovasjonsprisen.

Krav til søknad
FoU-aktiviteten relatert til fiskerinæringen må være tilknyttet bedrift(er) eller enkeltpersoner. Prosjektet som ligger til grunn for søknaden må være eid av søker, men kan være gjennomført i samarbeid med forskningsmiljø.

Siste frist for å søke Innovasjonsprisen er 1. mai 2019, men vi ser gjerne at du sender oss din søknad i god tid før fristen.

Søknaden skal inneholde:

  1. Søkers navn/firmanavn, adresse, e-postadresse, web-adresse, telefon og kontaktperson
  2. Kort beskrivelse av søkerens/selskapets virksomhet
  3. Beskrivelse og best mulig dokumentasjon av prosjekt, produkt, prosess eller tjeneste. Det må spesielt legges vekt på hva som er nyskapende.
  4. Dokumentasjon av forventet effekt/resultat og marked for omsøkt prosjekt/tjeneste.

Søknad sendes til:

mailbox@nor-fishing.no eller per post til:

Stiftelsen Nor-Fishing
Klostergata 90
7030 TRONDHEIM

Merk mail eller post med Nor-Fishing Innovasjonspris 2019

Har du spørsmål i forbindelse med din søknad, ta kontakt med:

Sekretær for juryen, Odd Berg, odd9berg@gmail.com eller telefon +47 901 19 942

Tilbakemeldinger fra tidligere vinnere viser at Innovasjonsprisen har vært et viktig bidrag for innovasjon, motivasjon, og sist, men ikke minst for markedsføring og salg i viktige havbruksnasjoner.

Vinneren av Innovasjonsprisen kåres på Aqua Nor 20. august 2019.

NB!
Dersom du som søker til Innovasjonsprisen har planer om å søke, eller har søkt om patentbeskyttelse for din oppfinnelse, er det avgjørende for å få patentsøknaden godkjent at teknologien/prosjektet på forhånd ikke er publisert offentlig. Som eksempel nevnes offentliggjøring på messe, i konferanse, i tidsskrift eller lignende. Se for øvrig Patentstyrets nettside.

Stiftelsen Nor-Fishing vil i juni kun informere i en pressemelding om navn på tre finalekandidater og kort om fagområdene for omsøkte prosjekter.

Pressemeldingen godkjennes på forhånd av finalekandidatene og vil om nødvendig også klareres med Patentstyret.

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.