august 3rd, 2017 by paul-aquanor

De innovasjonsprisnominerte: Ace Aquatec

Ace Aquatec har laget en teknologi som ved hjelp av elektriske støt bedøver fisk og gjør den bevisstløs før den forlater vannet. Slik unngår man å stresse fisken og man har samtidig et langt mer humant alternativ til tradisjonelle mekaniske måter å gjøre sjødyr bevisstløs før slakting.

I tradisjonelle systemer tas fisken ut av vannet før den gjøres bevisstløs. Etter at fisken er pumpet ut av vannet som de lever og trives i, sendes de til bedøving med pneumatiske, mekaniske eller elektriske apparater. Utfordringene med slike metoder er mange:

  • Problemer med fisk av forskjellig størrelse – noen fisk bedøves ikke riktig.
  • Fisken stresses og kortisol slippes ut i kroppen, noe som forringer kvaliteten på fiskekjøttet.
  • Det er en grense på hvor mange fisk som kan bedøves på kort tid – ofte bedøves én og én fisk.
  • Systemene er ofte mekaniske – og krever dermed reservedeler og mye vedlikehold.
  • Når et system består av mange forskjellige mekaniske deler er det mye som kan føre til driftsstans.

Ace Aquatec hevder at de har funnet løsningen på alle disse problemene – og bruker spesielt mye tid på å snakke om fiskehelse og human bedøving og avliving av fisk.

Et uønsket kompromiss
«Vi så at oppdrettere måtte gjøre kompromisser på effektivitet og human bedøving. Vårt system bedøver 100% av fisken, hver gang. Det bedøver også fisken i sjøvann, så de ikke stresses før de blir bevisstløse. Noen slaktemetoder gjør at fisk dør over lengre perioder med tid – og vi ville forbedre denne prosessen for både havbruk og fiskebåter, og for alle arter, inkludert skalldyr», sier adm. dir. Nathan Pyne-Carter.

En Ace Aquatec-maskin for bedøving av fisk er i bruk hos Swiss Alpine.

Bedøving før pumping
Det finnes selvsagt også andre elektriske alternativer på markedet. Men ingen andre kan tilby bedøving av fisk før de pumpes ut av vannet på sin vei mot slaktelinja. Det er vanlig at elektriske bedøvingsapparater brukes etter at fisken ligger på det tørre samlebåndet på vei til bløgging og slakt. Før de kommer så langt har de ofte både lidd og blitt stresset.

Euskan har her delt sin layout på hvordan et system for bedøving før pumping ser ut.

Ingen skade på fisken
Det har tatt ingeniørene på Ace Aquatec nesten 10 år å perfeksjonere den elektriske spenningen. For høy spenning, og både kjøttet, beinene og skinnet blir skadet. Om du gir støt fra side til side kan det skapes en spenning som overføres fra fisk til fisk. Ved for lav spenning blir ikke fisken ordentlig bedøvet. Ace Aquatec kan vise til uavhengig forskning som dokumenterer både at fiskens kjøtt og skinn ikke skades, og at fisken er 100% bevisstløs før bløgging og slakting. «Vi er ikke bekymret for at noen kopierer teknologien på en god stund ennå. Dette er presisjonsarbeid, og det å finne de riktige innstillingene og utstyret er ekstremt vanskelig», sier Pyne-Carter.

Mange andre bruksområder
Markedet for Ace Aquatec kan virke nærmest ubegrenset. Siden teknologien fungerer uavhengig av størrelsen på fisken er den også overførbar til andre fiskearter enn bare laks og ørret, slik som torsk, yellowtail snapper, havabbor, piggvar og kveite. Og, på en lavere strøminnstilling, kan systemet bruke som bedøvelse ved vaksinering. Det har også blitt tilpasset bedøving av skalldyr og reker.

Systemet har egentlig bare en begrensning når det kommer til hvor mange fisk som kan bedøves; effektiviteten til pumpesystemet som pumper fisk ut av merden.

Om nominasjonen
«Vi synes det er veldig spennende å bli nominert til Innovasjonsprisen. En slik anerkjennelse fra et prestisjetungt organ, og i selskap med så fantastiske selskaper som vi er nominert med, er en bekreftelse på at vi har gjort noe riktig og noe vi setter pris på. Vi skylder vår største takk til kundene våre. De har hjulpet oss med å finpusse og videreutvikle teknologien hele veien fra tegnebrettet. Det ferdige produktet er hverken mer eller mindre enn et uttrykk for hva kundene har fortalt oss at de trenger.»

Ace Aquatec demonstrerer en av sine systemer for bedøving før pumping fra merden på standen til sin norske distributør, Sterner AS (D-324).

For mer informasjon, kontakt:

Adm. Dir.
Ace Aquatec Ltd.
Nathan Pyne-Carter
Nathan@aceaquatec.com

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.