august 16th, 2019 by Aqua Nor

Aqua Nor 2019 CleanTreat Benchmark Topview

Innovasjonsprisen: Benchmark Animal Health

Vannrensesystem for havbruksnæringa

Benchmark Animal Health er nominert til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris for CleanTreat – et system som renser behandlingsvannet etter avlusning i brønnbåt.

– Behandlingsvann med medisin- og kjemikalierester som slippes ut i sjøen er en av de største innvendingene mot havbruksnæringen. CleanTreat® skal løse denne miljøutfordringen, sier Neil Robertson, Benchmarks hovedansvarlig for CleanTreat®.

– Systemet fjerner medisinske bestanddeler, slik at vannet som slippes ut i sjøen er helt rent, forklarer han.

CleanTreat kan brukes på brønnbåter, tankskip, plattformer og på land – og har vist seg å være effektiv for vannrensing etter de fleste lusebehandlinger. Systemet kvitter seg også med fjernede lus, slik at de ikke vil kunne spre resistens mot behandlingen.

Neil Robertson

Neil Robertson, Benchmarks hovedansvarlig for CleanTreat®.

Sikrer vannkvaliteten
Lusebehandlingen utføres på vanlig måte hvor fisken spyles og skylles før den returneres til merden. Alt behandlingsvann føres så tilbake til brønnen, og når fisken er fjernet, kan rensingen starte gjennom CleanTreat-systemet.

– Før rensingen fjernes alt organisk materiale og alle avfallsstoffer ved hjelp av et forfilter. Ombord i brønnbåten benytter kjemikere HPLC (high performance liquid chromatography) for å oppdage kjemikalier og måle medisinnivåer. Dette sikrer at vannet som slippes ut er rent, forklarer Robertson.

Prosessen gjentas merd for merd frem til hele anlegget er blitt behandlet.
Denne videoen illustrerer hvordan CleanTreat-systemet fungerer.

Forebyggende tiltak
Lakselus er en betydelig utfordring for den globale laksenæringen og er anslått å koste oppdrettere opptil en milliard dollar årlig i tapte inntekter.

– Hos Benchmark mener vi at forebyggende helsestrategier bør komme før reaktive tiltak. Riktig veterinærpleie av oppdrettsfisk krever imidlertid at effektive medisiner er tilgjengelige og brukes på en hensiktsmessig måte, sier Robertson.

Testet i Norge
Siden 2017 har CleanTreat-vannrensesystemet blitt utplassert og testet i Norge for å støtte forsøk med neste generasjons behandling av lakselus. Under feltforsøkene i Norge har systemet renset mer enn 300 000 kubikkmeter med behandlingsvann.

– Under testingen har teamene våre jobbet for å optimalisere de operasjonelle aspektene av systemet slik at vi kan imøtekomme kundenes behov. Siden det første systemet kom i drift, har vi mer enn firedoblet kapasiteten og gjennomstrømningen.

– Samtidig viser vår egen forskning at CleanTreat ikke bare kan fjerne avfallsstoffene fra lusebehandlingen, men at det også er et effektivt tiltak for å fjerne flere ulike typer medisiner fra både sjø- og ferskvann.

Aqua Nor 2019 CleanTreat BenchmarkKlar for markedet
Han forteller at CleanTreat® allerede benyttes kommersielt og således er klart for markedet.

Robertson forklarer at ved å støtte oppdrettere med å innføre nye metoder for parasittkontroll som også gir minimal miljøpåvirkning, er CleanTreat® en kommersiell og miljøsikker løsning i kampen mot lakselus.

– Vi ser for oss utstrakt bruk av CleanTreat® fordi systemet kan brukes sammen med behandlinger for flere ulike sykdommer og parasittinfeksjoner. Vi er for tiden klare til å begynne å jobbe med en rekke selskaper som ønsker å benytte systemet til å rense sitt behandlingsvann.

Stolt over nominasjonen
– Vi er stolte av at CleanTreat er valgt ut som finalist til en så prestisjetung pris som Innovasjonsprisen. Nominasjonen er en anerkjennelse av det harde arbeidet som er lagt ned for å utvikle et banebrytende system – som kan bidra til å sikre en bærekraftig vekst i havbruksnæringen, sier Robertson.

Han forteller at Benchmark søkte på Innovasjonsprisen fordi messen er en flott mulighet til å vise frem nyskapningen CleanTreat.

– Prisen har i mer enn to tiår anerkjent innovative produkter og løsninger, og er godt kjent i hele bransjen. Aqua Nor er den største begivenheten i kalenderen til lakseoppdretterne og vi forventer at de fleste av kundene våre vil delta på messen.

Gleder seg til Aqua Nor
På Aqua Nor vil Benchmark bli å finne i Hall D på stand 342, og Robertson forteller at standen skal være et knutepunkt for kunnskap, innovasjon og samarbeid.

– Samarbeid med andre aktører i samme sektor er et viktig satsningsområde for oss, så mulighetene Aqua Nor gir gjør messen til en viktig dato i vår kalender også.

Alle Benchmark-avdelingene – genetikk, helse, avansert ernæring og kunnskapstjenester, vil være sterkt representert på arrangementet.

– Årets stand er 80 kvm og vi ser frem til å ønske kundene våre velkommen til å bruke tid på standen vår, utdyper Robertson.

På standen vil besøkende kunne møte Benchmark-teamet som utviklet CleanTreat ®, se en videoanimasjon som forklarer hvordan systemet fungerer og se en 3D-modell av det nåværende systemet.

Aqua Nor 2019 CleanTreat working alongside wellboatSeminar under messen
Hvert år arrangerer Benchmark et seminar hvor eksperter fra hele bransjen deler sin kunnskap om de siste utfordringene i bransjen.

– Årets seminar, med tittelen «Aquaculture Fit for the Future», vil fokusere på noen av bransjens nåværende tekniske og samfunnsmessige utfordringer, samtidig som vi ser fremover for å oppdage nye risikofaktorer utenfor horisonten.

Benchmarks “British pub”-seminar blir avholdt 20. august på Clarion Hotel & Congress i Trondheim fra kl. 15.15, og vil blant annet inneholde presentasjoner fra Benchmarks administrerende direktør Malcolm Pye, Nofimas Audun Iversen, genetikkeksperter Trygve Gjedrem og professor Ross Houston.

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.