august 8th, 2019 by Aqua Nor

Disse utstillerne skal gjøre veksten i landbasert oppdrett mulig

Oppdrettsnæringa skal vokse videre. Mye av veksten skal skje til lands – og landbasert oppdrett har mange utfordringer knyttet til seg – og enda flere muligheter. På Aqua Nor møter du mange av selskapene som skal gjøre veksten i landbasert oppdrett mulig.

– Her i Norge ser vi at veksten lakseproduksjonen har stanset opp de siste årene. Som ellers i verden, ser næringen og enkeltaktører muligheter for å etablere seg på land for å øke produksjonen, forklarer Øyvind Hilmarsen, senior forretningsutvikler for SINTEFs forskning på landbasert oppdrett.

– Oppdrett på land er en mer kompleks produksjon enn den til sjøs. Utfordringene er i stor grad knyttet til energi, arealbruk, et nødvendig kompetanseløft, slamhåndtering og den teknologien som er tilgjengelig i dag, utdyper Hilmarsen.

Slamhåndtering
Når det gjelder slamhåndtering er det allerede løsninger på plass for å effektivt ta ut slam fra produksjonsvannet.

– Dette skjer kontinuerlig og slammet blir tørket og gjort lagringsstabilt. Slamhåndtering i landbaserte anlegg er egentlig en flott historie om teknologileverandører som på få år har utviklet løsninger som i dag er blitt hyllevare, forteller Hilmarsen.

Noen av utstillerne som leverer løsninger innen slamhåndtering er Blue Ocean Technology (D-345), Sulzer Pumps Wasterwater Norway (A1-223) og tyske SPECK Pumpen Verkaufsgesellschaft GmbH (E-420).

Areal
Veldig mange av RAS- og gjennomstrømningsanleggene som er bygget de siste ti årene er bygget på eksisterende industritomter der det tidligere har vært oppdrettsaktivitet.

– Med dagens utviklingstempo trenger man nytt areal som ikke har vært brukt til oppdrett tidligere. Her er nøkkelen å finne egnede lokaliteter med god ferskvannstilgang som ikke er i konflikt med annen oppdrett og som oppfyller avstandskravene.

Selskaper som kan hjelpe med rådgivning og prosjektering rundt konstruksjon av landbaserte oppdrettsanlegg er blant andre Multiconsult på stand A-187 og Rambøll på stand A-167.

Øyvind Hilmarsen, senior forretningsutvikler for SINTEFs forskning på landbasert oppdrett. Foto: SINTEF

Teknologi
Et løft på kompetanse og teknologi essensielt for at landbasert oppdrett skal fortsette å vokse.

– Kompetanse på drift er en nøkkelfaktor for fremtidig vekst. Det krever kompetanseutveksling mellom akademia, oppdrettere og teknologileverandører, sier han.

Vann og vannbehandling
På land er en stor del av kostnadene knyttet til hele tiden å gi fisken tilgang til vann av høy kvalitet. Heldigvis finnes det mange gode løsninger som sørger for å både fjerne alt som ikke skal være i vannet – og som tilfører oksygen og andre elementer som gjør vannkvaliteten så optimal som mulig.

– Oppdrettsnæringen er veldig internasjonal og dyktige til å lære av hverandre. RAS-anlegg er store og komplekse utbygginger som krever mange ulike løsninger, forteller Hilmarsen.

En stort antall leverandører av pumpeløsninger og systemer for vannbehandling er tilstede på messen og på stand F-561 finner man blant annet Vest Jet ASXylem Water Solutions Norge på D-346, Øwre-Johnsen på stand A1-208, Busch Vakuumteknikk på E-425 og FishTech på F-581.

Han spår at balansen mellom lønnsomhet og miljøhensyn står sentralt for at landbasert oppdrett skal fortsette å vokse og at det kreves solid og fremtidsrettet teknologi for å få til dette.

– Først og fremst må anleggene som settes i gang vise seg å være gode og lønnsomme. Klarer man å drifte de innenfor en akseptabel risiko, er nok det noe av nøkkelen for videre suksess.

På årets utstillerliste finner vi også, i tillegg til flere titalls andre selskaper som leverer teknologi og tjenester for landbasert fiskeoppdrett, flere selskaper som leverer komplette anlegg for oppdrett på land.

Dette er noen av leverandørene som tilbyr komplette anlegg som kommer til årets Aqua Nor:

AquaOptima (Stand A-157)
Trondheimsselskapet har i over 25 år levert bransjeledende teknologi for optimal vannkvalitet og har levert hundrevis av RAS-anlegg kloden over. I tillegg til å utvikle RAS-anlegg jobber de med forskning- og utviklingsprosjekter. AquaOptima kan levere nøkkelferdige anlegg i alle størrelser og det siste av nyvinninger fra et av verdens ledende utviklingsmiljø for oppdrettsteknologi.

AquaMaof Aquaculture Technologies (Stand D-322)
Det israelske selskapet leverer fullskala landbaserte oppdrettsløsninger og har over 30 års erfaring fra over 50 ulike lokaliteter verden over. På sitt anlegg i Polen har AquaMaof oppdrettet laks opp til slaktevekt.

Artec Aqua AS (Stand A-193)
Artec Aqua leverer ferdige anlegg for oppdrett på land, og leverer produkter og system for både med gjennomstrømnings-, gjenbruks-, og resirkulerings-anlegg. Ålesundsselskapet leverer nøkkelferdige anlegg og har også utviklet en rekke egne produkter til RAS-anlegg.

Billund Aquaculture (Stand D-340)
Danske Billund Aquaculture startet med åle-oppdrett i 1986 og har mer enn 30 års erfaring med landbasert oppdrett og er i dag en totalleverandør av slike løsninger. Billund har levert anlegg over hele kloden og har erfaring med alt fra laksesmolt til Belugastør og kan bidra med alt fra ingeniørjobben til implementering av tekniske løsninger på anleggene, samt oppstart, trening og service. Billund Aquaculture har kontorer i Danmark, Norge, Chile, Australia og USA.

Clewer Aquaculture  (Stand E-427)
En annen aktør som leverer nøkkelferdige RAS-anlegg er det finske selskapet Clewer Aquaculture som spesialiserer seg vannrensing gjennom design og bygging av RAS-systemer. Finnene har erfaring med oppdrett av både ørret og laksesmolt, samt kreps fra hovedsakelig Finland, Sverige, Baltikum og Russland.

Akva Group Land Based Norway (Stand D-338)
Akva Group Land Based Norway tilbyr komplette tekniske løsninger og service både innenfor merdbasert og landbasert oppdrett. De leverer teknologi og tjenester som bidrar til å løse biologiske utfordringer i den globale akvakulturindustrien. Selskapet leverer alt fra enkle komponenter til serviceoppdrag og komplette installasjoner.

AKVA Group har lang erfaring og er tilstede i alle markeder med kontorer i Norge, Chile, Danmark, Skottland, Spania, Hellas, Iran, Island, Canada, Australia og Tyrkia.

Sterner AS (Stand D-329)
Sterner er i dag den største norskeide bedriften innen vannbehandling. Og selskapet leverer prosesskomponenter og komplette systemer innen vannbehandling til kunder hovedsakelig innen akvakultur, brønnbåter, næringsmiddelindustri og kommuner

Sterner har hovedkontor på Ski utenfor Oslo og avdelingskontorer i Porsgrunn, Bergen, Trondheim og på Leknes i Lofoten.

Nofitech (Stand A-177)
Norwegian Fishfarming Technologies utvikler, designer og bygger komplette RAS-anlegg. Siden 2011 har selskapet utviklet RAS-moduler som egner seg godt til å øke kapasiteten på eksisterende anlegg. Hver modul utgjør selvstendige driftsenheter i større utbyggingsprosjekter og gjør det mulig å komme raskt i gang med produksjon.

Krüger Kaldnes (Stand F-566)
Krüger Kaldnes deltar på AquaNor for femte gang og har i nærmere 20 år har forsynt oppdrettsnæringen med løsninger og teknologi for vannbehandling. Kruger Kaldnes leverer i samarbeid med entreprenør et konsept for totalleveranse av landbaserte oppdrettsanlegg. Som en del av Veolia-konsernet er de i dag etablert som en ledende RAS-leverandør i det globale markedet og er kjent for flere egenutviklede vannrenseløsninger.

Marine Construction (Stand F-566)
Marine Construction leverer designløsninger til store landbaserte oppdrettsanlegg og tar seg av hele designprosessen, fra konseptutvikling til detaljplanlegging og underlag for entreprenører. Selskapet har erfaring fra flere store prosjekt i både inn- og utland.

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.