juni 28th, 2019 by Aqua Nor

De nominerte til innovasjonsprisen 2019

Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2019 fikk rekordmange søknader! 3 finalister er klare!

Aqua Nor har i år mottatt hele 30 søknader til årets Innovasjonspris fra innovatørbedrifter i 11 land inklusiv Norge. 40 % av søknadene er fra utenlandske bedrifter. Styreleder Liv Holmefjord og prosjektleder Kari Steinsbø er meget godt fornøyd med oppslutningen.

Juryen har bestått av fagsjef Kjell Maroni i Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond, seniorrådgiver Oddvar Staulen i Innovasjon Norge og seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag. Det har vært krevende å velge ut i fra innovasjonsgrad, prosjektets betydning for havbruksnæringen og markedsverdien internasjonalt for utvikler. Juryen har gjort sine vurderinger ut fra opplysningene i søknadene.

Det er innstilt følgende 3 kandidater til årets pris:

Benchmark Animal Health, Edinburgh, Scotland har utviklet et vannrensesystem med mål om å hindre at medisiner havner i sjøen. CleanTreat® by Benchmark er for tiden i bruk i Norge, og brukes sammen med brønnbåter for å fjerne medisiner fra vannet som brukes ved badebehandling av lakselus. Det er muligheter for at systemet kan brukes sammen med behandlinger for mange andre sykdommer og parasittiske infeksjoner. Til dags dato har Cleat Treat-systemet prosessert mer enn 300 000 m3 med vann fra badebehandling.

Ecotone AS, Trondheim, Norge har utviklet «SpectraLice» – et helautomatisk undervannskamera som teller lus på fritt svømmende laks. Kameraet har programvare som analyserer alle farger i reflektert lys og anvender dette til automatisk gjenkjenning. «SpectraLice» teller og rapporterer lakselus via 4G nettverk til ønsket plattform (anlegg, hovedkontor og bærbare enheter). Systemet kan også rapportere til myndigheter og forskere etter ønske.

Mørenot Robotics AS, Bodø, Norge har utviklet en autonom undervannsrobot som hindrer groepåslag på nota gjennom kontinuerlig lav-intensitets børsting. NetRobot X2 settes ut sammen med ren not og skal holde notveggen kontinuerlig ren og fri for groe så lenge oppdretteren måtte ønske. Roboten har elektriske trustere som sikrer riktig trykk mot nota og manøvrering i henhold til driftsmønster for renhold av hele notveggen. NetRobot er et nytt verktøy for røkteren som skal bidra til fiskens trivsel og vekst, for miljøet og til et godt resultat for oppdretteren.

Styret i Stiftelsen Nor-Fishing vil behandle juryens innstilling i møte mandag 19. august og årets Innovasjonspris på kr 100.000 og diplom vil bli overrakt vinneren på åpningsdagen for Aqua Nor 20. august.

For nærmere opplysninger: Sekretær for juryen, Odd Berg, +47 901 19 942, odd9berg@gmail.com

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.