juli 7th, 2017 by paul-aquanor

De innovasjonsprisnominerte: OptoScale

Presis biomassemåling er en forutsetning for både lønnsomhet og bærekraft i havbruksnæringa. OptoScale er nominert til Innovasjonsprisen for sitt arbeid med laserlys, avanserte algoritmer og en enkel men genial idé om hvordan laksens vekt kan måles mer presist.

I denne artikkelserien ønsker Aqua Nor å løfte frem de tre nominerte til Innovasjonsprisen 2017.  Først ut er OptoScale AS fra Trondheim.

Nye måter å måle biomasse, eller snittvektestimering av laksen i merda, er det flust av i næringa. OptoScale skiller seg fra mengden – og mye av grunnen til det er deres måte å skille enkeltfisker fra mengden i merda.

Disse bildene viser nødvendigheten av å måle omkretsen til fisken. Begge laksene er 72 cm lange og 17 cm høye. Likevel er vektforskjellen en halv kilo – omkretsen er hhv. 44 og 41 cm.

Laserpresisjon
OptoScale bruker, i likhet med flere andre som jobber med biomassemåling, et stereokamera – altså to kameraer som har to litt forskjellige «synsfelt». Ved å ha to litt ulike bilder av fisken får man et bedre bilde av dybden og omkretsen til fisken. I tillegg bruker OptoScale et laserlys som sendes ut i et stripemønster, i stedet for tradisjonelle LED-lys.

I forgrunnen ser man de to kameraene som tar bilde av fisken som svømmer forbi. Bildene omdannes til 3D-modeller som senere tolkes av OptoScale-programvaren. Til høyre er laserlyset plassert. Modellen som er avbildet er i produksjon og vil vises frem under Aqua Nor.

Stripelys
Ved å belyse fisken med et stripemønster, får de mye mer informasjon enn ved vanlig opplysning, siden buene i lysstripene endrer seg etter fiskens omkrets. I tillegg vil lysstripene endre seg ytterligere om de treffer en fisk som er foran eller bak den som måles – og slik får de i tillegg skilt enkeltfisker ut av mengden i merda.

Sven Kolstø er gründer og daglig leder i OptoScale

Biomassemåling som beslutningsstøtte
Sven Kolstø er gründer og daglig leder i OptoScale. Han forteller at presisjon i biomassemålingene har store fordeler, også utenfor de etablerte behovene i havbruksnæringa. «Tradisjonelt har biomassemålingene vært viktig for oppdretterne for å få mest mulig nøyaktig slaktevekt. Nøyaktig slaktevekt betyr økt lønnsomhet – for jo mer nøyaktig estimat du har på snittvekt og vektfordeling, jo bedre pris får du for laksen. Men fordelene er flere om nøyaktigheten blir bedre.»

For stor feilmargin
Kolstø mener altså at fordelene ved nøyaktig biomassemåling strekker seg forbi bedre slaktevektestimering: «Dagens teknologi har ofte en feilprosent på 3-5 %. Fisken vokser rundt 1% daglig. Når feilmarginen er så mye større enn utviklingen i fiskens vekt, har ikke vektdata fra merden verdi utover å anslå slaktevekt i slutten av produksjonsløpet. Vårt mål er å ha 1% avvik innen utgangen av året – og med en slik presisjon kan næringa bruke biomassemåling som beslutningsstøtte fra dag til dag.»

Praktisk bruk av data
Slik kan havbruksnæringa bedre følge trenden som brer seg ut over alle vekstnæringer: nyttegjørelse av data. Med daglige oppdateringer av nøyaktige tall kan oppdretteren raskt avdekke om fiskens vekst plutselig avtar, eller om den plutselig øker. Slik kan de vurdere fôring, støynivå, tiltak som stresser fisken og mye mer opp mot faktisk tilvekst på fisken – og vurdere hva de vil gjøre mer og mindre av. Dette åpner også for sammenligning av data på tvers av merder og lokaliteter.

Samtidig som dagsaktuelle data vil være tilgjengelige, får oppdretterne også mer presise historiske data.

SalMar som støttespiller
Kolstø understreker at SalMar har vært helt sentral for at de nå er bare måneder unna å levere de første systemene til markedet. «Det har vært en strålende partner fra dag én. Vi tenkte ut denne ideen, ringte SalMar, og noen uker senere stod vi ved merdkanten deres. De har stilt testfasiliteter til vår disposisjon, stiller med mennesker, båter og anlegg når vi er på besøk og er generelt sett imøtekommende. De er alltid hjelpsomme», sier Kolstø.

Innovasjonsprisen som mål
For Kolstø er det spesielt å bli nominert til Innovasjonsprisen. Det har nemlig vært hans personlige mål i snart to år å bli nominert – og selvsagt vinne prisen. «Vi var på Aqua Nor i 2015, bare måneder etter at vi begynte å tenke på om dette var mulig. Da bestemte vi oss for at vi skulle vinne Innovasjonsprisen i 2017 og lansere produktet vårt. Denne prisen er næringas eget kvalitetsstempel – der en jury som kjenner næringas problemer, eksisterende teknologi og verdikjede velger ut innovasjon de har tro på.»

Feiret med nattarbeid
Noen stor feiring ble det derimot ikke den dagen de ble informert om nominasjonen. «Vi hadde en stor test dagen etterpå, så feiringen ble at vi jobbet halve natten for å bli klar til testing i sjø», ler Kolstø, og legger til at de kanskje fikk litt ekstra energi til å jobbe den natten etter nominasjonen.

Her er en av OptoScales prototyper på vei til å bli satt ut i Salmars testanlegg på Hitra.

Lys fremtid
Med fungerende prototyper i sjøen og tre systemer i produksjon har OptoScale nå skiftet sin innsats til å hovedsakelig jobbe med programvaren og algoritmene som tolker bilder, 3D-modeller og presenterer data i nettportalen. «Dette skal nå fininnstilles og innen utgangen av 2017 er målet å estimere vekten på 1000 fisk hver eneste dag i systemet vårt, opp mot de hundre vi måler per i dag. Da skal vi også være på 1% avvik i estimatet.»

Lanseringen av teknologien skjer på Aqua Nor, stand E-402.

Mer informasjon finnes på selskapets nettside, eller ved å kontakte Sven Kolstø i OptoScale:

Sven Kolstø
Daglig leder
Tlf: 47 25 46 58
sven@optoscale.no

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.