juli 1st, 2019 by Aqua Nor

De innovasjonsprisnominerte: Ecotone

– Automatisk lakselustelling med avansert maskinsyn

Hyperspektrale kameraer har vært en foretrukket teknologi for automatisk overvåkning, kartlegging og klassifisering i landbasert industri i flere tiår. Ecotone var først ute med å lage en versjon av teknologien som fungerer under vann – og har også patentert den. Etter å ha levert produkter og tjenester til kunder innen olje og gass, samt forskning og forvaltning, satser de nå sterkt på havbruksnæringa.

Ecotone er nominert med kameraløsningen SpectraLice, som teller og rapporterer lakselus automatisk hele døgnet.

Det er den helt spesielle kamerateknologien som gjør at Ecotone kan helautomatisere tellingen.

Director and co-founder, Ivar Erdal.

En verden av skjult informasjon
Et hyperspektralt kamera oppfatter farger som menneskeøyet og alminnelige kameraer ikke klarer å registrere. Siden Ecotones sensorer og programvare kan registrere og tolke et så bredt spekter av farger, kan det benyttes til å oppdage små forskjeller og nyanser.

— Når det kommer til lakselustelling handler alt om å effektivt oppdage forskjeller. Nede i merden er det dårlige lysforhold, og vanlige kameraer sliter med å se forskjell på vanlig lakseskinn og lakselus. Med SpectraLice ser vi ikke bare forskjell på skinn og lus – vi kan også se forskjellen på for eksempel frisk og syk fisk, samt sårskader og andre tilstander, sier director og co-founder i Ecotone, Ivar Erdal.

Dette er mulig siden lakselusa og lakseskinnet har forskjellige hyperspektrale signaturer – de reflekterer lyset i forskjellige bølgelengder – og har dermed forskjellig optisk «fingeravtrykk».

— Når vi nå videreutvikler systemet er det mange muligheter foruten tellingen. Vi kan for eksempel se på kjønn og kjønnsmodning på lusa, skader og uregelmessigheter på fisken. Denne utviklingen skjer i tett samarbeid med kundene våre i havbruksnæringa, sier Erdal.

Skal erstatte manuell telling
SpectraLice er for tiden montert i flere merder langs den norske kysten – og er godt i gang med lakselustellingen. For oppdretterne er målet at den manuelle tellingen, som i dag krever mye av både tid og ressurser – og resulterer i langt mindre data – kan fases ut.

— Vi ønsker å levere det første systemet for uavbrutt og automatisk lakselustelling som blir tatt i bruk operativt i næringa. Nå skal vi befeste posisjonen vår som den ledende leverandøren av teknologi for lakselustelling, sier Erdal.

Illustrasjon: EGGS design

Mange muligheter for hyperspektral teknologi
Det er i tillegg andre bruksområder for den hyperspektrale kamerateknologien. Innen olje og gass brukes hyperspektrale kameraer blant annet til å kartlegge fauna- og miljøforhold, samt utbredelse av sedimenter fra boreoperasjoner. Forskere benytter også teknologien til å identifisere og kartlegge utbredelsen av arter og organismer med slike kameraer.

Disse metodene kan havbruksnæringa nå nyte godt av. Siden det hyperspektrale kameraet kan kartlegge hele områder sverger nå flere oppdrettere til hyperspektral kartlegging av fiskeavføring og fôrrester – samt hvordan merdene påvirker livet på havbunnen under lokaliteten. Alternativet er i dag såkalte grabbeprøver – som er en avgrenset stikkprøve – og dermed ikke kan brukes av oppdretterne for å dokumentere den faktiske miljøpåvirkningen sin i hele området rundt lokaliteten.

Ved å i stedet benytte seg av automatisk hyperspektral kartlegging av hele området under lokaliteten får oppdretteren langt bedre dokumentasjon på sitt miljøavtrykk.

Gleder seg til travle messedager
Etter at nominasjonen ble kunngjort gleder Erdal og kollegene seg ytterligere mer til Aqua Nor 2019.
— Nå forventer vi enda høyere trykk på standen vår fra folk som er interessert i automatisk lakselustelling.

Han håper selvfølgelig å gå av med seieren. Samtidig er selve nominasjonen en seier i seg selv.
— Timingen er perfekt. Vi har jobbet med utviklingen av SpectraLice de tre siste årene, og har hele tiden hatt som mål å komme til Aqua Nor 2019 med et ferdig produkt. Da passer det utrolig godt at juryen anerkjenner innovasjonsarbeidet vårt akkurat nå, avslutter Erdal.

For mer informasjon om SpectraLice og automatisk lakselustelling:

Ivar Erdal
Director and Co-Founder
Tlf: + 47 911 89 395
ivar@ecotone.com

Les mer om SpectraLice på ecotone.no og besøk Ecotone på stand F-568.

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.