april 10th, 2019 by Aqua Nor

AquaNor AceAquatec

Innovasjonsprisen: De vant sist – i år kommer de tilbake

 Etter at de vant Innovasjonsprisen under AquaNor 2017, har skotske Ace Aquatec opplevd flere store og positive ringvirkninger av prisen. 

– Den største effekten for oss har først og fremst vært økt salg. Vi har fått teknologien vår inn på fabrikker og landbaserte oppdrettsanlegg over hele verden, og har nå nye kunder i land som Danmark og New Zealand, sier Managing Director i Ace Aquatec, Nathan Pyne-Carter.

Kick-start for vekst
Innovasjonsprisen vant de for utviklingen av «The Humane Stunner Universal», en elektrisk fiskebedøver som paralyserer fisken i sjøen – før en spesialpumpe bringer den bedøvede fisken inn i transportrør og til bløggebordet. Det sørger for redusert stress for fisken og at kjøttet ikke påvirkes av slaktemetoden.

– Vi fikk en kickstart etter AquaNor 2017. For oss har publisiteten i kjølvannet av Innovasjonsprisen, vært viktig for ekspansjon til nye markeder som Chile og Amerika. I dag har vi for eksempel kunder i Tyskland som benytter bedøveren på high-end produkter som gulfinnetun.

I Alaska benyttes eksempelvis fiskebedøveren til å paralysere villaks, slik at rogna kan hentes ut. Pyne-Carter forteller at overlevelsesraten er på 95% og at fisken slippes tilbake i sjøen.

AquaNor Ace Aquatec InnovasjonsprisBedre markedskontakt
Økt publisitet og større tilstedeværelse i bransjen, er andre faktorer AceAquatec tilskriver annerkjennelsen Innovasjonsprisen gir.

– Både messedeltakelsen og Innovasjonsprisen økte kontakten vår med markedet og gjorde det enklere for oss å identifisere vekstmuligheter, bli bedre kjent med kundenes behov og etablere en nærmere kontakt med produsenter og oppdrettere, som kanskje ikke kjente til oss og mulighetene som finnes i vår teknologi.

Fordi den elektriske fiskebedøveren kan brukes på alle typer fiskearter, er det i dag et vidt spekter av virksomheter som benytter systemet på torsk, sei, hyse og laks.

– Omsetningen vår har doblet seg hvert år. Vi har også installert flere slaktesystemer på oppdrettsanlegg, noe vi har fått en del pressedekning for. Systemet vårt er i dag mer kommersielt tilgjengelig og det er oppskalert massivt for å kunne håndtere opp til 300 tonn fisk i timen. Vi har også utviklet produktet til å passe på fiskefartøy og brønnbåter, utdyper han.

Økt etterspørsel
Pyne-Carter forteller at økt oppmerksomhet i bransjen har medført at de de anser som en mer human slaktemetode, har fått en større innpass og anerkjennelse i næringen. For AceAquatec sin del har det betydd økt etterspørsel etter selve fiskebedøveren, men også etter andre produkter selskapet har i porteføljen.

– For oss medførte økt etterspørsel en større satsing på teknologiutvikling. Vi har også opplevd større etterspørsel etter andre produkter som elektriske avskrekker og akustiske enheter som holder rovdyr unna fisken i merdene, forklarer Pyne-Carter.

Akustiske pulser er en human og effektiv måte å skremme bort rovdyrene på, og man kan slik unngå at for eksempel seler blir skutt. Han forteller at det i Skottland er mye oppmerksomhet rundt temaet, og at opinionen vil ha ned antallet skutte seler.

– Vi vet at EU arbeider med et direktiv for mer humant slakt av fisken og våre produkter bidrar til å minimere innvirkningen på det lokale marine livet.

– Fantastiske dager
Når han nesten to år senere ser tilbake på prisutdelingen – er det noen opplevelser som peker seg ut og som han husker ekstra godt.

– Jeg må si at å møte kongefamilien var ekstra minneverdig. Vi deltok sammen med vår distributør Sterner og det var et overveldende antall folk på standen vår. Vi fikk mye publisitet og oppmerksomhet, forteller AceAquatec sin managing director.

Han forteller om noen hektiske messedager som har gitt både positive opplevelser og ringvirkninger for bedriften.

– For oss var det stort å være en av finalistene. At vi i tillegg vant, var helt fantastisk. For oss var det ekstra flott å kunne vise frem resultatene av årevis med innsats og investeringer på en messe der all den nyeste teknologien i bransjen presenteres. Det var noen fantastiske dager!

Flere messer
Prispengene på 100 000 kroner ble brukt til transport av et demonstrasjonssett som Ace Aquatec benytter på andre messer de deltar på.

– Det er bedre å ha med noe fysisk på stand, enn bare bilder av produktet. Prisen har også gitt oss flere muligheter til å demonstrere elektrisk bedøvning for et bredere publikum. Nå har vi akkurat vært på messen i Boston og skal videre til en i Brussel, sier Pyne-Carter.

Da de søkte på prisen i 2017 hadde selskapet etter oppstarten i 2004 vært gjennom en lengre R&D-fase og fått noe støtte av Innovate UK.

– I Skottland har vi ikke like store ressurser på innovasjonssiden som i Norge, så å være på samme plattform som de store norske selskapene og vise frem skotsk teknologi, var en god mulighet for oss.

Anbefaler andre å søke
Han anbefaler andre selskaper som har gode ideer eller er i oppstartsfasen, å søke på Innovasjonsprisen 2019.

– Hvis man er et selskap i innovasjonsfasen er det nyttig å melde seg på. Både hvis man har ny teknologi å presentere, og for å oppdage nye markeder og muligheter.

Etter suksessen under forrige messe, planlegger nå Pyne-Carter og teamet hans å komme tilbake til Trondheim og årets Aqua Nor. Kanskje kommer de og til å søke på Innovasjonsprisen igjen.

– For tiden jobber vi med en ny lusefjerningsmaskin og flere nye systemer som vi gleder oss til å vise frem. Vi kommer muligens til å søke i år også, men med hva, kommer jeg ikke til å avsløre nå, avslutter han.

 

Vi tar nå i mot søknader til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris 2019! Søknadsfrist 1. mai. Her finner du informasjon om hvem som kan søke på prisen og krav til søknaden.

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.