august 21st, 2019 by Aqua Nor

GK AuqaNor 2019

40 år med Aqua Nor: Thorvald har vært med hele veien

Magasinet Norsk Fiskerinæring har for lengst etablert seg som en tydelig stemme i både fiskeri- og havbruksnæringa. Faren hans, Thorvald Sr., startet Norsk Fiskerinæring i 1961 – og nå har datteren Therese Tande tatt over som daglig leder. Sammen satser de videre både på trykk og nett.

Thorvald Tande er et kjent navn og et kjent fjes for mange i fiskeri- og havbruksnæringene. Når vi ber ham fortelle om 40 år med erfaringer fra næringa er han, i kjent stil, mest opptatt av utviklingen rundt seg – og ikke så mye i hvordan magasinbransjen har endret seg i samme tidsrom.

Endringer over tid

– Messen har naturlig nok vokst i størrelse på disse årene. Messen har vokst fra å være en konferanse og et sted man tok med familien – til en stor fagmesse der teknologien står i sentrum av begivenhetene. Det passer godt til en næring som har gått gjennom en lignende profesjonalisering, sier Tande.

Alltid på Aqua Nor

Selv har han deltatt på de aller fleste messene som har vært arrangert i Trondheim siden han selv fylte 15.

– Jeg var sikkert med før den tid også, men det husker jeg ikke, sier han med glimt i øyet.
Han bestiller alltid stand til neste år så snart messedørene lukkes.

– Det har aldri vært noe spørsmål om vi skal delta på Aqua Nor og Nor-Fishing. Det er en selvfølge.

Papirversjonen skal leve

Thorvald har vært meningsbærer i bransjen i flere tiår – og hele tiden gått foran med faktabasert arbeid. Selv har han alltid vært, og kommer alltid til å være, tilhenger av trykte medier.

– Jeg har sagt at vi skal være det siste overlevende papirmagasinet. Men da har jeg innsett at postgangen kanskje ikke eksisterer lengre – så vi skal i hvert fall overleve posten, sier Thorvald junior.

Faktabasert kunnskapsformidling

Den faktabaserte tilnærmingen til formidling av kunnskap har neste generasjon Tande nå videreført og videreutviklet.

Therese Tande har vært daglig leder i Norsk Fiskerinæring siden 2015. Under hennes ledelse har selskapet satset og investert tungt på nett.

– Vår fagportal på nett er en gave til næringen. Her er viktig informasjon både historisk sett og fra nåtiden enkelt tilgjengelig. Vi kombinerer fagartikler, oppslagsverk og andre tjenester, slik som «mine favoritter» og Leverandørregisteret.

Enkel tilgang på nett

– Nå kan messedeltagerne som synes det er litt omstendelig å ta med seg hele det 250 sider lange magasinet vi ga ut før Aqua Nor, lese det i sin helhet på nett., sier Tande, som er enig i at papirutgaven har en viktig funksjon – men som samtidig ser økt potensial på nett og i digitale kanaler.

Fortsetter fremover

På spørsmål om hvordan Norsk Fiskerinæring ser ut om 40 år, er hun tydelig.

– Vi skal alltid være en formidler av kunnskap. Det skal vi aldri gi oss med. Jeg er stolt over det generasjonene før meg har bygd opp, og vi skal bygge videre på denne kunnskapsbaserte grunnmuren. Det trenger verden mer nå enn før.

– Så kan jeg jo håpe at sønnen min, som hadde første skoledag nå på første messedag, jobber tett med meg i selskapet og er den som pusher frem nye distribusjonsløsninger som vi kanskje enda ikke har hørt om i dag, avslutter hun med et smil.

Se mer på norskfisk.no eller finn messemagasinet på messen>

Stiftelsen Nor-Fishing

Messeadresse:
Trondheim Spektrum
Klostergata 90
7030 Trondheim

Besøksadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Pirsenteret
Havnegata 9, inngang 1
7010 Trondheim

Postadresse:
Stiftelsen Nor-Fishing
Postboks 1251, Torgård
7462 Trondheim
Telefon:
+ 47 73 56 86 40
E-post:
post@nor-fishing.no

Her kan du se nettsidene til Nor-Fishing

nyhetsbrev

Vi vil bare sende deg mest mulig relevant informasjon. Kryss ut en eller flere av boksene under slik at vi vet hvilken type informasjon vi skal sende deg.